Autodomiešavač Karrena

Technické údaje

Objem bubna: 9m3


Cena Bez DPH S DPH 20%
Pracovný výkon stroja 2,20 2,64 EUR / km
Nákladka 7,30 8,76 EUR
Výkladka 7,30 8,76 EUR
Každých načatých 15min výkladky 7,30 8,76 EUR
f6-4w
Back